Activiteitenkalender

25 november Boomplanting Lievegem.

Waarschoot, Zomergem en Lovendegem zijn nu samengesmolten tot één entiteit. De verschillende afdelingen blijven lokaal bestaan, maar we gaan wel af en toe Lievegem activiteiten ondersteunen. Zo ook de boomplantingsactie op 25 november. Natuurpunt Waarschoot sluit aan bij de boomplanting in de omgeving van het Keigatbos ter hoogte van de Sint-Jansstraat. Meer informatie op de flyer hierboven.

9 december Krekenwandeling.
Nergens in het Meetjesland is de invloed van de zee zo tastbaar aanwezig als in het Krekengebied. Vanaf de 12de eeuw drong de zee hier regelmatig binnen. Daarbij werden telkens nieuwe lagen vruchtbare klei afgezet en werden geulen uitgeschuurd in het landschap. Het bewijs hiervan zie je nog altijd aan de talrijke kreken die meestal gevuld zijn met zilt water.

Vandaag is het krekengebied vooral een landbouwgebied. Er zijn echter ook nog heel wat waardevolle stukjes natuur.
Er overwinteren duizenden kolganzen en grauwe ganzen in de polder, alsook honderden kleine zwanen en rietganzen. Slechtvalk, blauwe kiekendief en smelleken zijn typische overwinterende roofvogels.
Het grootste erkend natuurgebied binnen het Meetjeslands Krekengebied is het Leopoldkanaal. Het kanaal is niet enkel van belang als (ecologische) verbinding tussen de Asseneedse kreken en de kreken van Sint-Laureins. Het vormt tegelijk de hoofdslagader voor de afwatering binnen het gebied.
(tekst npmeetjesland.be)
De krekenwandeling wordt in goede banen geleid door Bart Van de Voorde. We verzamelen aan de Boerenkreek om 14u en vertrekken op het Dorp stipt om 13u30.Advertenties